NL
DE
EN

ALGEMENE VOORWAARDEN BED & BREAKFAST De Oude Limonadefabriek

Bed & Breakfast “De Oude Limonadefabriek” hanteert onderstaande algemene voorwaarden. Deze zijn van kracht vanaf het moment van reservering tot en met het verblijf in onze B&B. 1. Algemeen Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle gebruikers van Bed & Breakfast “De Oude Limonadefabriek”, Bourgognestraat 3, 6191HX Beek. Met het aangaan van een huurovereenkomst worden deze Algemene Voorwaarden van kracht. 1. Op verzoek wordt een exemplaar van deze Algemene Voorwaarden kosteloos verstrekt aan de gebruikers. 2. Huurders dienen een vaste woon -of verblijfplaats te hebben. 3. De eigenaar is niet aansprakelijk voor schade, verlies of diefstal van eigendommen van de gebruikers. Bij geschillen zijn alle (juridische) kosten voor rekening van de gebruikers. 4. Alle risico’s met betrekking tot een verblijf in Bed & Breakfast “De Oude Limonadefabriek” zijn voor rekening van de gebruikers. 5. Beschadigingen en vermissingen van roerende en onroerende goederen van de eigenaar dienen door de gebruikers onmiddellijk te worden gemeld en vergoed aan de eigenaar. 6. Gasten dienen instructies van de eigenaar op te volgen. 7. De eigenaar kan gasten, bij overtreding van deze Algemene Voorwaarden en bij ongepast gedrag, met onmiddellijke ingang de toegang tot Bed & Breakfast “De Oude Limonadefabriek” ontzeggen en/of weigeren, zonder nadere mededeling en opgaaf van redenen en zonder restitutie van verblijfskosten. 8. De administratie van de eigenaar is bepalend bij onderling meningsverschil tenzij de gebruikers het tegendeel kunnen bewijzen. 9. Gasten van Bed & Breakfast “De Oude Limonadefabriek”dienen zich te houden aan het onderstaande Huishoudelijk Reglement. 10. Bozena Janik is de eigenaar en beheerder van Bed & Breakfast “De Oude Limonadefabriek”, verder aangeduid als eigenaar. De eigenaar kan zich laten vervangen. 2. Reservering en bevestiging 1. Voor het reserveren van een verblijf in Bed & Breakfast “De Oude Limonadefabriek”worden geen extra kosten in rekening gebracht. 2. De huurovereenkomst kan mondeling, telefonisch, schriftelijk en per e-mail worden aangegaan. 3. Na ontvangst van uw reserveringsverzoek stuurt Bed & Breakfast “De Oude Limonadefabriek” een bevestiging (mits plaats beschikbaar) en is de reservering definitief. 4. Op onze reserveringsbevestigingen wordt verwezen naar deze Algemene Voorwaarden. 3. Betaling particulieren 1. De verblijfskosten in Bed & Breakfast “De Oude Limonadefabriek” dienen bij aankomst contant, per pin of bij vooruitbetaling te worden voldaan. Het is niet mogelijk deze aan het einde van het verblijf te voldoen. 2. De eigenaar kan in overleg met de gebruiker van deze voorwaarden afwijken. Bij een reservering vanaf 7 dagen en langer, kan de eigenaar een aanbetaling vragen van 50% van de overeengekomen huurprijs. De tarieven vindt u o.a. terug op onze website. 4. Betaling zakelijk 1. De verblijfskosten in B&B “De Oude Limonadefabriek” dienen bij aankomst contant, of per pin te worden voldaan. In overleg is het mogelijk per factuur te betalen. Deze facturen dienen wel binnen 14 dagen voldaan te zijn. 5 . Annulering en no show (niet komen zonder annulering) 1. Indien u onverhoopt niet in staat bent om de aangegane huurovereenkomst na te komen, dient u dit zo spoedig mogelijk bij ons te melden zodat wij de daardoor vrijgevallen datum alsnog aan derden kunnen aanbieden. 2. Bij annulering en no show betaalt de contractant een vergoeding aan de eigenaar. 3. Deze vergoeding bestaat uit: 1. Tot twee weken voor ingangsdatum van de huur is de annulering kosteloos. 2. Bij annulering binnen 2 weken voor ingangsdatum is 50% van het bedrag als vergoeding verschuldigd. 3. Bij annulering binnen een week voor ingangsdatum is 75% van het bedrag als vergoeding verschuldigd. 4. Bij annulering en no show op de dag zelf is 100% van het bedrag verschuldigd. Het bij punt 2, 3 en 4 verschuldigde bedrag dient te worden overgemaakt op het bankrekeningnummer: NL88RABO0371295750 ten name van B&B “De Oude Limonadefabriek”. U ontvangt hiervoor een factuur. Deze dient u binnen 14 dagen te voldoen. Wanneer er een voorschot door contractant is betaald, zal deze evenredig aan bovenstaande worden terugbetaald door eigenaar. 6. Gebruik Zwembad en terras. 1. B&B “De Oude Limonadefabriek” heeft een buitenzwembad. Gebruik van het zwembad is op eigen risico. 2. Het aanwezige zwembad zal geopend zijn tussen 10:00 uur en 19:00 uur indien de weersomstandigheden dit toelaten. 3. Minderjarige kinderen mogen zich niet zonder ouderlijk toezicht bij het zwembad bevinden. 4. Het terras is toegankelijk tussen 08:00 uur tot 22:30 uur. 5. Het is niet toegestaan muziek of een muziekinstallatie te gebruiken waarbij er overlast optreed voor medebezoekers en omwonenden. 7. Sleutel B&B Als gast ontvangt u een sleutel van de B&B. Deze levert u weer in bij vertrek. Als gast bent u zelf verantwoordelijk voor het correct afsluiten van de toegangsdeur en toegangspoort van de B&B. Verlies van de sleutel is voor kosten van contractant (€ 25,-) en zal bij uitchecken cash of achteraf per factuur door contractant voldaan worden. HUISHOUDELIJK REGLEMENT Aankomst en vertrek Op de dag van aankomst kunt u vanaf 15.00 uur uw verblijf gebruiken. Op de dag van vertrek dient het verblijf om 11.00 uur vrij te zijn. Alleen in overleg kan van bovengenoemde tijden afgeweken worden. Bij voortijdig vertrek vindt geen restitutie plaats. Ontbijt Het ontbijt wordt in overleg tussen 8.00 en 10.00 uur op de kamer geserveerd. Voorkeur voor specifiek tijdstip kan worden aangegeven. Uw verblijf Geluidsoverlast, met name tussen 22.00 en 07.00 uur, dient te worden voorkomen. Gebruik door derden van het verblijf is niet toegestaan. Bezoekers mogen niet zonder toestemming van de beheerder en zonder bijbetaling overnachten in de Bed & Breakfast. Voertuigen kunnen geparkeerd worden op de parkeerplaatsen. Afval dient in het vuilnis bakje te worden gedeponeerd. De aanwezigheid van verdachte personen onmiddellijk melden bij de eigenaar. Huisdieren zijn in Bed & Breakfast “De Oude Limonadefabriek” niet toegestaan. Roken in de verblijven van Bed & Breakfast “De Oude Limonadefabriek” is niet toegestaan. Boete op de overtreding roken in huis bedraagt 100 euro, gaat de brandmeldingsinstallatie af door toedoen van roken dan brengen we de kosten voor het uitrukken van de brandweer in rekening. Buiten op het terras is roken wel toegestaan. Covid 19 / Corona Wij houden ons aan de voorschriften die door het RIVM zijn voorgeschreven.

Go Back

This website has been designed and created by Luca Brandt: +31 6 87797492, Luca-brandt@outlook.com